<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> fc4c0746f4314e0c3453858b2fa4961f8f00c036 <<<<<<< HEAD
Logo Parochie van de H. Catharina Harderwijk
Van Maerlantlaan 1 - 3842 JA Harderwijk - Tel.
Kerk
  HOME | NIEUWS | VIERINGEN | AGENDA | JONGEREN | TAIZÉ =======
Logo Parochie van de H. Catharina Harderwijk
Van Maerlantlaan 1 - 3842 JA Harderwijk - Tel.
Kerk
  HOME | NIEUWS | VIERINGEN | AGENDA | JONGEREN | TAIZÉ >>>>>>> fc4c0746f4314e0c3453858b2fa4961f8f00c036 | GASTENBOEK | LINKS |
Logo

De Kerk
Heilige Catharina
Geschiedenis
Gebouwen
De Parochie
Parochiebestuur
Liturgie
Catechese
Diaconie
Facilitaire dienst
Relaties
Onderwijs
Dekenaat, parochieverband en instanties
Katholieke Bond van Ouderen
Oecumene
Communicatie
Algemeen
Parochie
Redactie
Vacaturebank
Contactpersonen
RSS RSS
Foto Catharinakerk

Welkom

Welkom op de website van de parochie van de Heilige Catharina in Harderwijk. Onze parochie is gevestigd in de Catharinakerk, aan de Van Maerlantlaan 1 in Harderwijk. Iedere zondagochtend is er om 10:30 een viering in de Catharinakerk, tenzij anders vermeld.

Vuur van het begin …..

Dat was een merkwaardige ervaring voor mij!
Van mijn priesterwijding in 1968 was er een bandopname gemaakt. Een bandrecorder om die opname nog eens te beluisteren was in onbruik geraakt. Ooit was dit bij mensen ter sprake gekomen en zij wisten wel iemand die van de bandopname een cd kon maken. Uitgerekend op het Pinksterfeest van dit jaar kreeg ik zowel de bandopname als de cd terug. Nieuwsgierig genoeg heb ik bij thuiskomst gelijk de eerste cd opgezet en ik werd meegenomen naar de plechtigheid van mijn priesterwijding. Ik kreeg het er wel eventjes “warm” van! Een paar woorden van de bisschop die mij gewijd heeft, raakte me opnieuw. Hij vertelde daar dat de priester op de eerste plaats iemand is die geheel en al toegewijd is aan God en voorts dat hij goed moet kunnen luisteren naar de mensen. Dat toegewijd aan God werkte de bisschop uit met de gedachten dat de priester eerst en vooral naar God moet kunnen luisteren door het gebed en meditatie, door het vieren van de eucharistie, door voldoende tijd te nemen voor bezinning en studie.
Het “kunnen luisteren naar de mensen” dat leer je wel vanzelf in de praktijk, was zijn mening.
Wat mij zo raakte, waren de woorden dat je als priester eerst en vooral een “man Gods” moest zijn. Al luisterend naar die woorden, dacht ik: zie het maar eens te worden! Herinneringen en beelden kwamen bij mij binnen: de kerk waarin ik tot priester ben gewijd, heb ik een jaar later moeten sluiten en bleef ik achter met een zeer aktieve geloofsgemeenschap die haar thuisbasis kwijt was geraakt. Een nieuwe uitdaging kreeg ik in de benoeming als pastor te gaan werken voor drie parochies; dat was wel mooi bedacht door het bisdom , maar de plaatselijke pastores waren daarvan niet op de hoogte gebracht. Een volgende benoeming bracht mij naar Oostelijk Flevoland en sinds het begin van dit jaar klinkt de opdracht: priester-pastor voor het parochieverband Gennesaret met het profiel: liturgie.
Ik moet denken aan een regel uit het lied ‘wat altijd is geweest’ …dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. Dat vuur van het begin……
Wat het profiel ‘liturgie’ allemaal gaat inhouden, is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel weet ik dat het heel erg belangrijk is dat de liturgievieringen goed verzorgd worden, dat daar heel veel vrijwilliger(st)ers bij betrokken zijn en dat er een beleid ontwikkeld moet worden waarin recht gedaan wordt aan wat er in elke geloofsgemeenschap gegroeid is aan liturgievieringen en anderzijds dat we inspelen op wat het beleid van het bisdom in deze vraagt. Alles bij elkaar genomen: dat vuur van het begin hebben we heel hard nodig om onze missionaire taak voor dit moment te kunnen volbrengen. Dat vuur van het begin moeten we bij elkaar weer aanwakkeren, Gods woord vraagt om antwoord!

Mijn ervaring leert dat jongeren weinig over verzekeringen nadenken. Dat is zonde want je weet nooit wat je te wachten komt te staan en de kosten kunnen hoop uitvallen. Laten we vandaag eens beginnen met de rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekering is niet verplicht, maar absoluut de moeite waard om af te sluiten. Met een rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd tegen alle fiscale kosten die je moet maken. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een meningsverschil met de buurman uitloopt in een fiscaal conflict waardoor je flink wat euro’s moet neerleggen om de advocaat of jurist te betalen. Met een rechtsbijstandsverzekering worden deze kosten voor je vergoed, waardoor je dus niet snel financieel in de problemen komt. Meer weten over rechtsbijstandsverzekeringen? Breng dan een bezoek aan: http://rechtsbijstandverzekering.net/. Deze website staat vol met handige informatie over rechtsbijstandsverzekeringen en geeft je daarnaast advies over welke verzekering je het beste kunt afsluiten. Sluit vandaag nog een rechtsbijstandverzekering af!


<<<<<<< HEAD In die zin ben ik blij de woorden van de bisschop weer gehoord te hebben! En ik ben ook dankbaar om het gegeven dat de moderne techniek het mogelijk maakte om uit het oude stof weer iets nieuws op te maken. Dat doet me de acclamatie zingen: Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?

Thijs Moons, priester-pastor voor Gennesaret

Geld lenen van iemand die zijn spaarcenten beschikbaar stelt. Hoe klinkt dat? In eerste instantie zijn de meeste mensen huiverig bij het idee om geld te lenen van iemand die ze niet kennen. Tegenwoordig bemiddelen kredietmarktplaatsen vraag en aanbod tussen geldverstrekkers en mensen die graag een lening af willen sluiten. Het voordeel van een kredietmarktplaats is dat de eisen voor het afsluiten van een lening minder hoog zijn dan bij een bank en dat je relatief snel en eenvoudig een lening af kunt sluiten. Er zijn steeds meer mensen die gebruik maken van een kredietmarktplaats en zodoende de aanschaf van een nieuwe auto financieren, een nieuwe onderneming starten of het huis laten verbouwen. Ben je op zoek naar geld en wil je op korte termijn een lening afsluiten? Breng dan een bezoek aan de website van particulier lenen en vind een kredietmarktplaats die bij jou past.

 01/06/2006   14/06/2006   

Google
  Webwww.catharinakerkharderwijk.nl

 

======= In die zin ben ik blij de woorden van de bisschop weer gehoord te hebben! En ik ben ook dankbaar om het gegeven dat de moderne techniek het mogelijk maakte om uit het oude stof weer iets nieuws op te maken. Dat doet me de acclamatie zingen: Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?

Thijs Moons, priester-pastor voor Gennesaret

Nieuws & mededelingen
14/06:
 01/06/2006   14/06/2006   
Google
  Webwww.catharinakerkharderwijk.nl

 

>>>>>>> fc4c0746f4314e0c3453858b2fa4961f8f00c036
Nieuws & mededelingen
14/06:Aanbod Pastorale School IJssellanden september 2006-juni 2007
14/06: Bedevaart van het H. Sacrament
14/06: Isala klinieken
14/06: Collectes mei 2006
14/06: Oproep voor een nieuwe bezorger/bezorgster voor de Catharinfo!
Meer nieuws...
Martijn Pijnenburg
De moordaanslag op de Paus (1981) - Wat velen dachten, is na 25 jaar eindelijk officieel bevestigd. Volgens een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie hebben de Sovjets de moordaanslag op paus Johannes Paulus II gepland. Dit zou zijn gebleken uit nieuw bewijsmateriaal. In november 2005 heb ik, voor mijn studie geschiedenis, een paper geschreven over de moordaanslag op de paus. De paper is online te bekijken.
  Lees verder...
Agenda
25/6: JeugdZondag Nieuwe Kerk
Overzicht...
Maandkalender...
Katholiek Nieuwsblad
23/06: Monument voor zuster Aloysia Löwenfels
23/06: St.-Bernardmuseum
23/06: Vaticaan: Saddam niet doden
23/06: Massavernietigingswapens
23/06: Kinderbijbel in 150 talen
Meer op Katholiek Nieuwsblad...
 
! Deze website is gesloten en wordt al een tijd niet meer geupdated !
disclaimer